DPF (Disel Particle Filter) ili FAP filter je sistem za prečišćavanje izduvnih gasova. Zbog same kvalitete našeg goriva obično se dešava da dođe dosta brže do zaprljanja samog filtera, te auto ulazi u safe mode. Postoje dva rješenja, zamjena u servisu ili softwersko uklanjanje. Softwersko uklanjanje je trajno rješenje i dosta je jeftinije nego sama zamjena DPF/FAP filtera. Nudimo najpovoljnije cijene, mjerljive vrijednosti odstranjenih čestica koje zbrinjavamo prema Zakonskim propisima u BiH.
O filterima čestica
Kod filtera čestica dizela se radi o sustavu za izdvajanje dizelske čađi iz ispušnih plinova dizelskih motora. Kod vozila se, ovisno o modelu, koriste dva modela. Filteri čestica dizela bez aditiva se koriste kod vozila, kod kojih je filter čestica smješten u blizini motora. Sustavi sa aditivom se koriste kod vozila kod kojih nije moguće smještanje filtera čestica u blizini motora. Katalitički premazan filter radi bez aditiva i za to koristi premaz filtera koji sadrži plemeniti metal, te djeluje na dva načina. Kod pasivne regeneracije se odvija spora i oprezna pretvorba čađi nataložene u katalizatoru u CO2. Taj postupak se odvija u temperaturnom području od 350 – 500 °C i teče kontinuirano, prije svega u vožnji pretežno na autocesti, bez posebnih mjera. Samo kod dugog rada sa malim opterećenjem, npr. u gradskoj vožnji, aktivno povišenje temperature ispušnih plinova na okruglo 600°C skrbi svakih 1.000 do 1.200 kilometara za dodatnu regeneraciju filtera. Čestice nataložene u filteru sagorijevaju na toj temperaturi. Kod sustava sa aditivom dodatak skrbi za smanjenje temperature paljenja čađi na cca 500 °C. Ovisno o načinu vožnje je potrebna regeneracija svakih 500 do 700 km. Aditiv se prilikom svakog punjenja goriva automatski usipa u spremnik goriva. Pritom je jedna litra aditiva dovoljna za cca 2.800 litara goriva.
Zbog niže norme pogonskih goriva, uvjeta gradske vožnje, korištenja neadekvatnog motornog ulja filter nije u stanju da se regenerira u uvjetima vožnje. Nastavite li voziti u tim uvjetima filter će se nastaviti puniti čađom, doći će do povratnog pritiska i oštetiti će motorno ulje a moguće je da se ošteti i turbina. Jedino rješenje je da se DPF totalno ukloni softverski.